Qi GONG – sztuka długiego życia – to bardzo stara metoda utrzymania i przywracania zdrowia, wywodząca się z Chin. Qi (czasami pisane jako chi) oznacza energie życiową, zaś gong to wyjątkowe osiągnięcie, determinacja. QIGONG powstał w wyniku kilku tysięcy lat dośpodgwiadczeń, obserwacji przyrody, zachowań zwierząt oraz wpływu poszczególnych ruchów na zdrowie człowieka. Zgromadzona w ten sposób wiedza pozwoliła na stworzenie systemu specjalnych ruchów, które połączone z oddechem i koncentracją umożliwiają skuteczną walkę z dolegliwościami dnia codziennego, starzeniem się, chorobami cywilizacyjnymi czy też po prostu brakiem energii. Podstawowy system ćwiczeń obejmujący ruchy związane z głównymi obiegami czynnościowymi, zwany „Sześć tajemnych słów”, został rozpropagowany w Polsce przez Mistrza Marcusa Bongarta. Więcej na na ten temat można dowiedzieć się z filmu TVP pt.: „Mistrz” – polecamy!!!
NAPISZ DO NAS : szkola.mikao.usui@wp.pl.

Informacje:
Kielce, tel. 508 642 203
Bielsko Biała, tel. 602 67 63 64
Elbląg, tel. 601 621 114

Regularne zajęcia grupowe prowadzone są aktualnie na terenie Kielc (Beata Stawińska-Stadnyk), Bielska Białej (instruktor Grażyna Stokłosińska), Elbląga (instruktor Robert Pawłowski) i Poznania (instruktor Konrad Tuszewski). Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w innych miastach /grupa powinna liczyć powyżej 10 osób/ po uzgodnieniu z instruktorem.