02 sierpnia: Mistrz Marcus przypomina o medytacji intencyjnej dla Pawła. Potrzebne są SIŁA i ODPORNOŚĆ.