Kochani,

1-go maja zachęcamy  do indywidualnych ćwiczeń.
W Piłsudskim spotykamy się na wspólne zajęcia od 8 maja.

Miłej Majówki,

Beata